59033BA5-B376-4315-AF54-C3298D2A67EA_1_2

PŘÍJEZD
ARRIVAL

Zde se dozvíte, jak to u nás probíhá od odeslání Vašeho požadavku po Váš příjezd do Apartmánů No.59.

Here you will find out how it goes with us from sending your reservation to arriving at Apartments No. 59.

1) Odešlete Vaši poptávku

2) Prověříme termín

pokud termín bude volný, schválíme...

pokud termín bude obsazený, pokusíme se najít jiné řešení...

3) Bude vystavena zálohová faktura

fakturujeme 30% z celkové ceny pobytu...

záloha je vratná nejpozději 30 dní před Vaším příjezdem, po tomto datu bude brána jako storno poplatek...

4) Doplatek proběhne v den příjezdu

doplatky lze provést v hotovosti (CZK, EURA), převodem nebo platební kartou...

1) Send your request

2) We will check the deadline

if the date is free, we will approve ...

if the term is occupied, we will try to find another solution...

3) An advance invoice will be issued

we invoice 30% of the total price of the stay ...

the deposit is refundable no later than 30 days before your arrival, after this date it will be taken as a cancellation fee...

4) The surcharge will take place on the day of arrival

surcharges can be made in cash (CZK, EURA) or by credit card ...

5) On the day of arrival we will send you an SMS with information where you will find the keys and parking instructions

arrivals are possible at any time from 3 pm ...

6) At the entrance there is a coding box where the keys, parking card and arrival information

will be stored the code will be in sms ...

we park on TGM Square anywhere ...

5) V den příjezdu Vám zašleme sms s informacemi, kde najdete klíče a pokyny k parkování

příjezdy jsou možné kdykoliv od 15 hodin...

6) U vchodu je kódovací schránka, kde budou uložené klíče, parkovací karta a další informace k příjezdu

kód bude v sms...

parkujeme na Náměstí TGM na místech pro rezidenty (vše je označeno značkami, místa nejsou konkrétně vyhrazena)...